foto

Mobbing som starter i barnehagen, skal stanses i barnehagen