Brevet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har gått ut til alle fylkets kommuner og snøscooterklubber for å gjøre det klart at bl.