På Brattøra i Trondheim må utbyggerne søke dispensasjon fra nasjonalt regelverk for å selge egenprodusert strøm til naboen. Området er tilrettelagt for samspill mellom produksjon fra solceller og fleksibelt energibruk - som for eksempel lading av busser. Viljen og teknologien er der, men det eksisterer per dags dato ingen gode forretningsmodeller eller lovverk for å benytte fordelene med fleksible energiløsninger. Foto: Trondheim kommune

På med syvmilstøvlene for å nå klimamål i byutvikling