Det er bra med bred offentlig debatt mellom fagfolk om middelalderfunnene i Trondheim.