foto
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ligger i Strasbourg, og behandler klager mot stater for brudd på menneskerettighetene. Foto: Foto: Reuters/Vincent Kessler

EMD-dommene kan gjøre barnevernet bedre