Betimelig oppmerksomhet: Et barn glemmer aldri om en voksen nabo hilser i det en går forbi, skriver biskop Tor Singsaas. Han mener alle barn har krav på positiv oppmerksomhet og nærvær, innenfor trygge og respektfulle grenser.