NHO-direktør Tord Liens utfall mot musikk, dans og drama i videregående skole, er å rette danser for smed.