Slutter: Eli Ystad er eneste kvinne i konsernledelsen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Nå slutter hun. Foto: NTE

Vi trenger flere kjerringer mot strømmen