Rådmannen bør utrede Sluppen som nytt sted for en ny storbyhall. Dette kan skje uten forsinkelser av prosjektet, mener flere aktører.