Rettsstatens voktere burde banket hardt i bordet når politiet bruker ulovlige virkemidler for å skaffe bevis i en straffesak. Men de sitter musestille.