Respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.