Når det gjelder kunst- og kulturpolitikk, har Trondheim og de fleste norske byer god grunn til å la seg inspirere av Bergen.