foto
Elgeseter gate 30B er nå foreslått bevart, mens de to andre gårdene nærmere Midtbyen fortsatt er foreslått revet. Foto: Vegard Eggen

Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft