Ordningen med æresborgere i Trondheim er bra for byen og et godt tiltak for å hedre de som virkelig har bidratt til å sette trønderhovedstaden på kartet.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet å avvikle ordningen og heller innføre «Trondheim bys hederspris». Det argumenteres med at utnevnelsen av æresborgere ble innført i forkant av tusenårsjubileet i 1997 og at den nå er utgått på dato. Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Vil du ha ukas meninger i innboksen? Abonner på vårt nyhetsbrev via denne lenken

Trondheim har delt ut tre æresborgerskap, Liv Ullmann, Arve Tellefsen og Hjalmar Andersen. De har alle stått for en betydelig innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til markedsføring av byen, slik det heter i kriteriene.

Rådmannens argumentasjon for å avvikle ordningen og heller innføre en ny pris, er tynn og merkelig. Kriteriene som skal ligge til grunn for en hederspris er stort sett de samme som vi har i dagens ordning. Sånn sett virker en avvikling, til fordel for en ny hederspris, lite gjennomtenkt. Det vil også kunne tolkes som en desavuering av de tre som allerede har fått tildelt en slik hedersutmerkelse fra Trondheim kommune.

Å bli æresborger av Trondheim skal henge høyt. En slik tittel skal ikke deles ut i hytt og vær, men være forbeholdt de som kan vise til en ekstraordinær og mangeårig innsats. Så langt har Trondheim hedret tre æresborgere, og det finnes åpenbart andre navn som bør vurderes til en slik heder. Det er ikke utnevnt en æresborger i Trondheim siden 1995. Det er derfor på tide å hente frem nye kandidater til en slik tittel, fremfor å avvikle ordningen.

Det finnes en rekke priser og hedersutmerkelser som år om annet deles ut, av kommunen, Adresseavisen og andre institusjoner. De fungerer utmerket som en heder til viktige aktører innenfor kunst, idrett og samfunnsliv. Men tittelen æresborger skal, og bør, henge langt høyere enn en pris som deles ut nå og da.