foto
Mange la ned blomster på minnestedet etter 22. juli. Det ble en verdig avslutning på solidaritetsmarkeringen for pride på Torvet. Foto: David Engmo

Helt nødvendig at folk kunne møtes