Det var et lite under at Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble etablert i Trondheim i 1760.