Det er gode grunnar for å lokalisere den leiande biskopen til Trondheim, til Nidaros. Lokaliseringssaker har ein tendens til å vekkje strid i Noreg. Men dette er meir enn ei klassisk lokaliseringssak. Det er eit spørsmål om kor kyrkja sitt hjarte i Noreg er.