Skattesakene om pendlerbolig for stortingsrepresentanter viser en grell kontrast mellom liv og lære for våre fremste tillitsvalgte.