foto
Den nåværende ordningen fungerer godt. Den tillater hvert enkelt fylke å selv bestemme hvilken inntaksmodell de ønsker for sine videregående skoler, skriver Adresseavisen på lederplass.. Her vedHeimdal videregående skole . Foto: Espen Bakken

Riktig å skrote karakterbasert inntak