foto
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er ferdig med våronna hjemme på Leinstrand. Han har sådd havre og satt potet, men vil bruke mindre penger på kunnskap. Foto: RICHARD SAGEN

Dumt å spare på det som har gjort oss rike