foto
Et påbud om munnbind vil minske de eldres muligheter for sosial kontakt, peker innleggsforfatteren på. Foto: Shutterstock

Munnbind: Hva med oss eldre?