foto
De siste ukers mediaoppslag i Adresseavisen om avvik og svikt i helsetjenesten viser hvor galt det kan gå! Jeg antar at flere helsepersonell leser dette. Jeg har noen spørsmål til dere, skriver pasientombudet. Foto: Shutterstock

Et avvikssystem som ikke fungerer?