foto
Solveig Finboe, direktør i Manpower, og flere andre bemanningsbyråer er kritiske til Arbeiderpartiets programforslag når det gjelder innleid arbeidskraft. Foto: Morten Antonsen

Aps forslag truer norske arbeidsplasser