foto
I tilfellet Trondheim er de som begår kriminalitet, et fåtall ungdommer. Topp ti blant disse ungdommene er gjengangere og står for mye av denne kriminaliteten. Disse er i alderen 13 til 18 år. Foto: kim nygård

Ungdomskriminalitet: Det er grunn til bekymring, men ingen grunn til panikk