foto
Vi møter samhandlingsdirektør Tor Åm som er ansvarlig for utviklingsplanen frem mot 2035. Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Noen ganger er det greieste å gå