Redde menn blir ofte sinte. Da kan de bli livsfarlige.