Ingen kan løse utfordringen som to år med pandemi har skapt for 300 kroner pr. elev, skriver Trygve Bragstad (H). Foto: Christine Schefte

All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole