foto
Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg, skriver Johnsen i et tilsvar til Rødt. Foto: Adresseavisen

Rødt er fortsatt en ulv i fåreklær