foto
Ringvirkningene av oppdrettsanlegget for fjellørret vil bli betydelig, økonomisk og kunnskapsmessig ringvirkninger, slik vi ser andre steder der oppdrett er etablert, skriver ordføreren på Oppdal. Foto: Terje Svaan

Vi må få ta del i det norske oppdrettseventyret