Iveren etter å forby bøker viser med all tydelighet at amerikansk kulturkamp foregår på skolene.