Regjeringsapparatet er skuffende lite mangfoldig.

Ingen statsråder eller statssekretærer har røtter fra ikke-vestlige land. Det er svakt av en regjering som snakker varmt om at mangfold er viktig.

Om lag 19 prosent av landets innbyggere har innvandringsbakgrunn. Blant de 69 statsrådene og statssekretærene i regjeringsapparatet er det derimot null prosent med ikke-vestlig bakgrunn, skriver Aftenposten. Inntil ganske nylig var riktignok norsk-libanesiske Nancy Herz (Ap) statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men sist fredag sluttet hun. Hadia Tajik, som også har minoritetsbakgrunn, gikk av som statsråd i fjor.

Et regjeringsapparat skal ha bred representasjon både når det gjelder kjønn, geografi og bakgrunn. Det er neppe enkelt å få kabalen til å gå opp. Men at det er vanskelig, er ingen unnskyldning. Det er for dårlig at regjeringen ikke evner å speile samfunnet bedre når én av fem her til lands har røtter fra andre land. En så homogen politisk ledelse går glipp av verdifull kompetanse. For innbyggere som for eksempel opplever rasisme, må det være lite oppløftende at de som styrer og utøver politikk ikke har erfaring med den typen vanskeligheter. I NRK-programmet Dagsnytt 18 poengterer Lisa Esohel Knudsen, rådgiver i tenketanken Minotenk, at nordmenn som er adoptert fra utlandet eller som har foreldre som har en blandet kulturbakgrunn, heller ikke speiles i utvalget av statssekretærer og statsråder. De tar beslutninger og gjør prioriteringer uten at representanter fra ei stor samfunnsgruppe er med.

Regjeringen jobber selvsagt for representasjon og likestilling. Hvis næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) får det som han vil, vil det bli krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrer i store og mellomstore aksjeselskaper. Flere kvinner betyr sannsynligvis økt kompetanse inn i styrerommene. Danmarks første kvinnelige statsminister Helle Thorning-Schmidt sier til E24 at Norge blir et viktig forbilde hvis det blir slik. Kontrasten til manglende moderne mangfold i regjeringens egen ledelse, blir flau.