Flere burde se til sanger for å få bedre kommunale slagord.