foto
Mange i transportnæringen kommer til å dukke under hvis noe ikke skjer umiddelbart, skriver debattanten.. Foto: Privat

Gallopperende drivstoffpriser for transportnæringen