foto
Får vi til et godt akustisk samarbeid mellom musikklivet og det offentlige Trøndelag? Spør innleggforfatteren. Foto: Anne-Grethe Nyhaug

Bedre lokaler i Frivillighetens år?