foto
Gammelt og nytt i flott samspill. K.U.K. i Kjøpmannsgata kan stå som et forbilde for moderne byutvikling, mener Adresseavisens kommentator. Foto: Trygve Lundemo

Tenk at flere politikere ville rive skiten