foto
elv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene på Fosen, skriver olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, her sammen med Terje Hagen, reineier og leder av nordgruppen, under besøk på Fosen. Foto: NTB / Scanpix

Samenes folkerettslige vern skal sikres