Er det for de på aldershjem som må legge seg klokka seks? Er det for de gamle som bor hjemme og får besøk av hjemmehjelpen en time hver dag? Er det for de husløse som må oppsøke politistasjonen og be om glattcelle når gradestokken kryper under null? Er det for de narkomane som blir behandlet verre enn dyr? Vi har visst Vest-Europas dårligste rusomsorg.