foto
Jeg vet fra min tid i Trondheim kommune at når noen står frem og forsøker å varsle fra om uholdbar arbeidssituasjon eller faglig uforsvarlighet, så skal dette helst ikke snakkes om, skriver denne sykepleieren. Foto: Terje Svaan

Når er nok egentlig nok fra helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen?