foto
Foto: Christine Schefte

Jeg flyttet inn i en «sosialbolig» på Lademoen. Nå må vi tenke nytt!