foto
Flere i Trondheim bruker sier fortsatt Trondhjem. Nå er det en aksjon på gang for å endre bynavnet til Trondhjem. Foto: Adresseavisens arkiv

På tide med en ny folkeavstemning for Trondhjem