foto
Det er veldig lett å bli sint på sjåførene som må håndheve disse reglene, men de er nøyaktig de siste man må bli sint på, skriver debattantene. Foto: Håvard Jensen

Vi godtar ikke smittevernsklasseskillet