foto
Nylig utnevnte Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister, svarer på et debattinnlegg i Adresseavisen. Foto: regjeringen

En politikk for bedre fiskevelferd