foto
Bygging av hytter i Oppdal og i mange andre hyttekommuner har økt kraftig de siste årene og gitt kommunene nye skatteinntekter og arbeidsplasser, men har de glemt at hyttefolket også trenger tjenester? Foto: Morten Antonsen

Hyttekommunene har seg selv å takke