På siste fylkesting vedtok det rødgrønne flertallet i Trøndelag at ordningen med fritt behandlingsvalg skal avvikles. Dette er en ordning hvor pasientene fritt kan velge hvilket behandlingstilbud de ønsker ut fra som passer deres livssituasjon og behov best, mens det offentlige garanterer for finansieringen enten man velger privat eller offentlig behandling.

Fritt behandlingsvalg er spesielt viktig innenfor rusomsorgen, hvor over 50 prosent av Helse Midt-Norges pasienter har blitt behandlet av private tilbydere. Det er også flere pasienter som for eksempel velger rehabilitering hos (private) fysioterapeuter fremfor kirurgi basert på kunnskapsbaserte behandlingsanbefalinger.

Ja, Helse Midt-Norge er faktisk den aktøren som kjøper flest private behandlingsplasser av alle helseforetakene i Norge i forhold til sitt budsjett. I sin utviklingsplan for 2023-2026 sier St. Olavs hospital rett ut at de ikke har mulighet til å tilby alle nødvendige helsetjenester til befolkningen. De er avhengig av private tilbydere for at Trøndelags befolkning skal få den hjelpen de trenger og har krav på.

Men hva som nå vil skje med disse pasientene bryr sosialistene på fylkestinget seg fint lite om. Det viktigste for dem er ikke pasientenes beste, men at tjenestene utføres av det offentlige. Nå blir syke mennesker henvist til å stå i offentlig helsekø på ubestemt tid med de svært alvorlige følgene det kan få når man er i en vanskelig livssituasjon. De som har penger, kan enkelt kjøpe seg ut av køen – slik de også gjorde før fritt behandlingsvalg ble innført.

Med sitt vedtak har fylkestinget i Trøndelag vedtatt at helsetjenester skal være mindre tilgjengelige, dårligere og dyrere. Det offentlige helsevesenet, som vi vet er hardt presset, skal få mer å gjøre med stadig økende helsekøer. I verste fall kommer fylkestingets ideologiske skylapper til å koste trønderske liv.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe