Høyreekstremismen sprer seg og ytrer seg annerledes enn før.