Vi håper at den nye avdelingen på Valentinlyst helse- og velferdssenter blir et godt sted å være for pasienter som i en periode trenger helt spesiell tilrettelegging for å få en best mulig hverdag, skriver kommunalsjefen. Foto: Privat

Demensomsorg med tilrettelagte omgivelser