Søte, toetasjers trehus tør vi ikke røre. Funkisbygninger fra 40-tallet er det ikke så farlig om vi slår hull på.