Vindkraftutbyggingen i Trøndelag gir betydelige inntekter i kommunene der vindturbinene skal bygges.