foto
Trondheim fengsel skal siden 2008 ha brukt et eget straffe- og belønningssystem som nå er blitt stanset. Foto: GORM KALLESTAD

Også fengslene må holde seg til loven