foto
Rettsaken i London mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange er svært problematisk og bør ikke føre til utlevering til USA, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Uverdig rettssak mot Assange